Ambulantná terapia 3-4/2007

VČASNÁ DIAGNOSTIKA MALÍGNEHO MELANÓMU A INÝCH NÁDOROVÝCH KOŽNÝCH OCHORENÍ AKO VÝSLEDOK SPOLUPRÁCE PRAKTICKÉHO LEKÁRA A DERMATOLÓGA

MUDr. Jana Polakovičová

Práca pojednáva o diagnostike a diferenciálnej diagnostike kožných nádorových ochorení na základe klinického obrazu. Udáva ich najčastejšiu lokalizáciu v závislosti na type nádoru. Autorka približuje mylné názory na diagnostiku a možnosti primárnej liečby. Zdôrazňuje úlohu praktického lekára vo včasnom záchyte nádorov kože.

Kľúčové slová: nádory kože, klinický obraz, lokalizácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EARLY DIAGNOSIS OF MALIGNAT MELANOMA AND OTHER SKIN CANCARS AS A RESULT OF COOPERATION OF GENERAL PRACTITIONER

This article trials about making diagnosis and differential diagnosis of dermal tumourous diseases on the basis of the clinical features. Discrabes the most common localization depend od the type of the tumour. Author bring the problem close mistaken opinions for making a diagnosis and primary treatment. Emphasizes role of general practice in the cases of early diagnosis of tumours of skin.

Keywords: skin tumours, clinical features, localizations