Ambulantná terapia 4/2008

SÚČASNÉ MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE KAŠĽA V AMBULANTNEJ PRAXI

PharmDr. Peter Stanko

Kašeľ zaraďujeme medzi obranné reflexné reakcie organizmu na podráždenie s cieľom zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest. Kašeľ preto treba vnímať ako významný symptóm nielen vo fáze diagnostiky, ale aj v rámci celkového manažmentu ochorenia, pri ktorom sa kašeľ manifestuje. Z hľadiska terapeutických postupov je dôležitá aj fyziologická funkcia kašľa. Pri výbere liekov, resp. parafarmaceutík, je potrebné brať do úvahy všetky dôsledky tlmenia kašľa (v prípade prípravkov s antitusickým pôsobením) alebo stimulácie vykašliavania (v prípade indikácie expektorancií). Príčiny vzniku kašľa, jeho charakter a prípadné súvisiace patofyziologické dôsledky by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri výbere farmakoterapeutických postupov.

Kľúčové slová: kašeľ, antitusiká, expektoranciá

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PRESENT OPPORTUNITIES IN THE PHARMACOTHERAPY OF COUGH

Cough counts among reflex reactions of the body on the basis of irritation to ensure the clearness of air passages. We should see the cough as an important symptom not only in the phases of diagnosis, but also in the disease management framework. We should keep in mind the natural physiological function of the cough from the perspective of theraputical processes. To choose the medicines or parapharmaceuticals we have to evaluate all consequances of cough inhibition (in the case of cought supressants) or expectorantion support (in the case of expectorants). Causes of cough, character of cought and potential patophysiological outcomes should play a most important role in the process of pharmacotherapy selection.

Keywords: cough, cough supressants, expectorants