Ambulantná terapia 3/2008

SÚČASNÉ ASPEKTY LIEČBY CHRONICKÝCH RÁN

MUDr. Rudolf Sokol

Autor prezentuje celkové aspekty hojenia a liečby chronických rán v rámci nemocničnej polikliniky u spektra pacientov s najrôznejšou etiológiou vzniku, analyzuje základné terapeutické postupy a všeobecne známe fázy hojenia týchto rán s možnosťami interdiciplinárnej spolupráce, otázkami dlhodobého efektu najnovších preparátov, s ohľadom na všeobecne akceptovaný princíp vlhkého hojenia rán.

Kľúčové slová: chronická rana, vlhké hojenie rán, chirurgické techniky, ošetrovateľské aspekty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACTUAL POINT OF VIEW IN THE THERAPY OF CHRONIC WOUNDS

Author presents generally aspects of wound healing in general outpatiency by wounds with various etiology. He analyses basic and generall known techniques and known phases of wound healing with possibilities of multilateral cooperation, tasks of long-term efect of the newest preparates with acceptation of general princips of wet woun healing.

Keywords: chronic wound, wet wound therapy, surgical techniques, nursing aspects