Ambulantná terapia 4/2008

ŠPECIFICKÁ ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA

MUDr. Iveta Salátová Kozlovská

Autorka v prehľadnom referáte informuje o špecifickej alergénovej imunoterapii, ktorá prináša nové a efektívne možnosti liečby v rámci komplexnej liečby alergických ochorení. Cielená imunoterapia je klinický efektívna a významne redukuje klinické príznaky alergického ochorenia.

Kľúčové slová: špecifická alergénová imunoterapia, klinický význam

stiahnuť celý článok v pdf

SPECIFIC ALLERGEN IMMUNOTHERAPY

The author in review informes about specific allergen immunotherapy in complex therapy of allergic diseases. Specific allergen immunotherapy can significant and clinically relevant reduce severity of disease of activelly treated allergic patients.

Keywords: specific allergen immunotherapy, clinical efficacy