Ambulantná terapia 2/2007

RACIONÁLNE PRÍSTUPY K LIEČBE A PREVENCII RESPIRAČNÝCH KATAROV

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Autor podáva prehľad racionálneho prístupu k bežnému prechladnutiu, či už k jednotlivému prípadu, alebo k recidivujúcim respiračným katarom. Pohľad vychádza z patofyziológie jednotlivých a recidivujúcich viróz, pričom zdôrazňuje význam podpory telu vlastných imunitných mechanizmov a potrebu redukcie neuváženého predpisovania antibiotík.

Kľúčové slová: bežné prechladnutie, viróza, imunita, profylaxia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RATIONAL APPROACH TO THERAPY AND PREVENTION OF RESPIRATORY CATARRHS

Report summarizes rational approach to common cold, either to particular case, or to recurring respiratory catarrhs. Author’s point of view comes out from pathophysiology of single and relapsing respiratory infections. The role of intrinsic immune mechanisms of our body is emphasized and the need for reduction of not well-judged prescriptions of antibiotics is pointed out.

Keywords: common cold, virus infection, immunity, prophylaxis