Ambulantná terapia 4/2008

OŠETROVANIE RÁN V PODMIENKACH ADOS

PhDr. Libuša Repiská

Skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti v podmienkach domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a s možnosťou používania klasikačných systémov NANDA, NIC a NOC (NNN).

Kľúčové slová: Dermacyn, ošetrovabie rán, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ošetrovateľské intervencie (NIC), ošetrovateľské výsledky (NOC).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

WOUND TREATMENT UNDER CONDITIONS

Quality of nursing provided by a nursing home care agency (ADOS) can be enhanced by using classification systems NNN.

Keywords: Dermacyn, wound care, decubit, nursing home care agency (ADOS), Nursing Intervencions Classification (NIC), Nursing Outcomes Classification (NOC)