Ambulantná terapia 4/2008

OČKOVANIE – SPRÁVNA VOĽBA V PREVENCII CHRÍPKY

MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

Chrípka patrí medzi sezónne akútne infekčné ochorenia, ktoré sa vyskytujú sporadicky, epidemicky alebo v pandémiách. V prevencii sa ako kľúčové opatrenie javí očkovanie proti chrípke vhodne vybranými a správne aplikovanými vakcínami. Očkovanie chráni zdravých pred infekciou, u starších a chorých zabráni infekcii alebo výrazne zmierni klinický obraz ochorenia, znižuje proporciu následkov a úmrtí. Obmedzenie šírenia chrípky je závislé okrem iných preventívnych opatrení aj od proporcie zaočkovaných v populácii a najmä od proporcie zaočkovaných rizikových skupín obyvateľstva. Snaha SZO a jej členských krajín je do roku 2010 dosiahnuť 75 % zaočkovanosť starších a rizikových osôb.

Kľúčové slová: chrípka, očkovanie, vakcíny proti chrípke, rizikové skupiny, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VACCINATION – BEST PRACTISE IN INFLUENZA PREVENTION

Influenza belongs to the seasonal crucial respiratory disease with sporadic, epidemic or pandemic outbreaks. Vaccination against influenza represents a key in epidemiological measures. Good selection of vaccine and correct application is very important. Vaccination protects healthy people against infection, elderly people and people at high risk condition are protect against infection or can avoid severe influenza and its complication and decrease number of death. Restriction of spreading influenza depends on vaccination coverage in population and on vaccination coverage of people at risk. The effort of WHO and member states is increasing vaccination coverage elderly and people in risk to 75 % by 2010.

Keywords: influenza, vaccination, influenza vaccines, risk groups, prevention