Ambulantná terapia 1/2009

Nejčastější příčiny kašle a jejich léčba

MUDr. Hana Fojtů

Kašel patří mezi nejdůležitější obranné mechanizmy lidského organizmu, je však také častým symptomem mnoha i velmi závažných onemocnění. V článku jsou popsány nejčastější příčiny kašle, základní diferenciálně diagnostické postupy a možnosti léčby.

Kľúčové slová: akutní kašel, chronický kašel, mukolytika, gastroezofageální reflux

stiahnuť celý článok v pdf

The most frequent cause of cough and its treatment

Cough belongs to the most important defense mechanisms, but it is also a frequent symptom of many diseases even serious ones. The article describes the most frequent causes of cough, basic differential diagnostic algorithms and treatment options.

Keywords: acute cough, chronic cough, mucolytics, gastroesophageal reflux