Ambulantná terapia 3/2008

MANAŽMENT ANÁLNEJ FISÚRY

MUDr. Daniel Pinďák, PhD., prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Análna fisúra je bolestivé ochorenie zapríčinené trhlinou sliznice anodermálnej oblasti. S pochopením patofyziológie fisúry sa za posledných 15 rokov rapídne zmenil aj jej manažment. Všetky liečebné postupy smerujú k redukcii tonusu análneho zvierača, ktorý je spojený s chronickou análnou fisúrou. Laterálna sfinkterotómia ostáva pre mnohých lekárov chirurgickou liečbou voľby. V poslednej dobe však boli skúmané aj menej invazívne spôsoby liečby. Dokázalo sa, že oxid dusný zapríčiňuje relaxáciu hladkého svalstva análneho kanála. Masti obsahujúce topické nitráty sú preto účinnou alternatívou chirurgického riešenia.

Kľúčové slová: análna fisúra, sfinkterotómia, nitroglycerín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGEMENT OF ANAL FISSURE

Anal fissure is a painful condition that is caused by anodermal tearing. Anal fissure management has rapidly progressed in the last 15 years as our understanding of fissure pathophysiology has developed. All methods of treatment aim to reduce the anal sphincter spasm associated with chronic anal fissures. Lateral internal sphincterotomy remains the surgical treatment of choice for many practitioners. Recently, less invasive methods of treatment have been explored. It has been studied that nitric oxide causes relaxation of the smooth muscle of the anal canal. Topical nitroglycerin ointment preparations are therefore an efficacious alternative to surgery.

Keywords: anal fissure, sphincterotomy, nitroglycerin