Ambulantná terapia 2/2007

LÉČBA PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY

MUDr. Pavlína Piťhová

Perorální antidiabetika jsou preparáty určené výhradně k léčbě diabetes mellitus 2. typu. V rámci léčby diabetes mellitus 2. typu se snažíme ovlivnit obě základní poruchy – inzulinorezistenci i poruchu inzulinové sekrece. Způsoby léčby, které ovlivňují především lačnou glykemii (jako metformin, thiazolidindiony) a způsoby ovlivňující především postprandiální glykemii (akarbóza, inzulinová sekretagoga, inkretin-mimetika), jsou nástroji k optimální kontrole glykemie. Inkretin-mimetika, zasahující na více hladinách regulace glukózy, jsou kvalitativně novou složkou v antidiabetické medikaci.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, perorální antidiabetika, sekretagoga inzulinu, biguanidy, thiazolidindiony, inkretin-mimetika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIABETES MELLITUS TYPE 2 TREATMENT – ORAL ANTIDIABETIC AGENTS

Oral antidiabetic agents are preparations used in type 2 diabetes mellitus treatment. There is important to manage both metabolic disorders in diabetic patients – impaired insulin sensitivity and dysfunction in insulin secretion as well. Basic tools in optimal metabolic control are preparations that influence mainly fasting glycemia (metformin, thiazolidindions) and mainly postprandial glycemia (acarbose, insulin secretagogues, incretin mimetics). Incretin mimetics work in more levels of glucose metabolism regulations and form a new quality in antidiabetic treatment.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, oral antidiabetic agents, insulin secretagogs, biguanids, thiazolidindions, incretin mimetics