Ambulantná terapia 4/2008

LÉČBA DEPRESE PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ

MUDr. Luboš Janů, Ph.D. , MUDr. Sylva Racková

Řada pacientů se schizofrenií užívá antidepresiva. Pokusili jsme se zhodnotit důvody pro tuto medikaci a její přínos. Jen pro malou část pacientů se schizofrenií trpících závažnější a dlouhodobou depresí znamenají antidepresiva přínos, mohou naopak zhoršit či způsobit některé nežádoucí účinky jako extrapyramidový syndrom nebo sexuální dysfunkce.

Kľúčové slová: schizofrenie, deprese, antidepresiva, antipsychotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE TREATMENT OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

Many schizophrenic patients use antidepressants. We try to evaluated reasons for this medications and its contribution. Only small number of schizophrenic patients suffering from serious and long-term depression has some benefit from antidepressants. Contrariwise antidepressants may cause or exacerbate some adverse events like extrapyramidal symptoms or sexual dysfunction.

Keywords: schizophrenia, depression, antidepressants, antipsychotics