Ambulantná terapia 2/2008

INHIBITORY ACE A ANTAGONISTÉ AT1R JSOU LÉKY PRVNÍ VOLBY U IgA NEFROPATIE

prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.

IgA nefropatie je nejčastější primární glomerulonefritidou. V močovém nálezu v počátku obvykle převažuje erytrocyturie nad proteinurií, polovina pacientů má erytrocyturii makroskopickou. V pozdějším průběhu stoupá proteinurie a klesá glomerulární filtrace. U 40 % pacientů se v průběhu 20 let od začátku rozvine chronické selhání ledvin. Specifická léčba není známa. Zahajujeme ji inhibitory ACE, často v kombinaci s antagonisty AT1R (sartany). Nesníží-li se aktivita daná zejména výší proteinurie do 3 až 6 měsíců, přidáme ke stávající léčbě glukokortikoidy.

Kľúčové slová: Iga nefropatie, inhibitory ACE, antagonisté AT1R

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACE – INHIBITORS AND AT1R – ANTAGONISTS ARE THE FIRST LINE MEDICATION FOR IgA NEPHROPATHY

IgA nephropathy is the most common primary glomerulonepohritis. Urinalysis usually reveals predominant hematuria, in half of patients macroscopic. Chronic renal failure develops in 40 % patients within 20 years from diagnosis. The specific treatment is not known. We start its treatment by ACE inhibitors frequently in a combination with AT1R blockers (sartans). If aktivity of the disease which in mainly determined by a degree of proteinuria persists after 3–6 months of this treatment, glucocorticosteroids are administered.

Keywords: IgA nephropathy, ACE inhibitors, AT1R blockers