Ambulantná terapia 1/2009

Glaukóm – zelený zákal

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., MUDr. Martin Černák, MUDr. Erika Vodrážková

Glaukóm je pomerne časté ochorenie u ľudí vyššieho veku, ktoré vedie k výraznému poškodeniu zraku. Najčastejšia forma glaukómu v populácii Slovenska je glaukóm s otvoreným uhlom. Za najväčší rizikový faktor sa považuje zvýšený vnútroočný tlak, ďalej kardiovaskulárne ochorenia, vazospazmus s Raynaudovým fenoménom, migréna, hypotenzia, krátkozrakosť. Diagnostika glaukómu sa stanoví na základe zmerania vnútroočného tlaku, perimetrického vyšetrenia a vyšetrenia očného pozadia. Na presnejšie posúdenie očného nervu a sietnice sa v súčasnosti používajú laserové skenovacie vyšetrovacie metódy OCT, HRT alebo GDX. Liečba glaukómu by sa mala začať čo najskôr, pokiaľ nevznikli ireverzibilné zmeny, ktoré vedú k redukcii videnia. U veľkej väčšiny pacientov vystačíme s konzervatívnou liečbou vo forme kvapiek (podľa účinkov sa delia do 6 skupín). Keď konzervatívna liečba nevedie k úspechu, pristupuje sa k chirurgickej liečbe. Jediným spôsobom ochrany zraku pred jeho stratou spôsobnej glaukómom je včasná diagnostika a následná liečba.

Kľúčové slová: primárny glaukóm, vnútroočný tlak, glaukomatózna exkavácia, prostaglandíny, betablokátory, inhibítory karboanhydrázy, parasympatikomimetiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Glaucoma – green cataract

Glaucoma is disease which often leads to damage of the optic nerve head in older people. Most often form is open angle glaucoma. Major risk factor is high intraocular pressure, other risks are cardiovascular diseases, vasospasm with Raynand´s phenomenon, migraine, hypotension, myopia. Diagnosis of glaucoma is confirmed after ophthalomological examination tonometry, visual field, examination of a optic nerve head. Optic nerve head can be more detail examinated with OCT, HRT or retinal nerve fiber layer analyser (GDX). The treatment of glaucoma should be early before irreversible changes that lead to diminishing of vision. In majority of patients topical treatment with drops (can be divided to 6 categories) is sufficient. In cases where topical treatment has failed surgical treatment is indicated. Early diagnosis and proper treatment of glaucoma is the best protection of the optic nerve from glaucoma damage.

Keywords: primary glaucoma, intraocular pressure, glaucomatous excavation, prostaglandines, betablockers, carbonic anhydrase inhibitors, parasympathomimetics