Ambulantná terapia 1/2008

FYTOFARMAKÁ A LÁTKY RASTLINNÉHO PÔVODU POŽÍVANÉ NA LIEČBU PORÚCH PERIFÉRNEHO A CEREBRÁLNEHO PREKRVENIA

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., PharmDr. Anita Jančovičová

Na liečbu porúch periférneho a cerebrálneho prekrvenia sa používajú aj fytofarmaká a látky rastlinného pôvodu. Z fytofarmák sa najčastejšie využívajú účinky pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum), brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus), ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba) a cesnaku kuchynského (Allium sativum). Z látok rastlinného pôvodu sa používajú predovšetkým escín a flavonoidy (rutín, troxerutín, oxerutín, diosmín, hesperidín). Niektoré látky sú súčasťou registrovaných prípravkov. Existuje však aj veľká paleta neregistrovaných prípravkov, ktoré sú dostupné vo verejných lekárňach vo forme potravinových doplnkov. Prípravky, ktorú sú registrované, majú registráciu často podloženú neveľkými štúdiami, v ktorých bol účinok dokázaný na základe ovplyvnenia subjektívnych symptómov, menej často došlo k pozitívnemu ovplyvneniu merateľného parametra. Randomizované štúdie s homogénnymi údajmi na dostatočne veľkých súboroch sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Takéto štúdie boli realizované predovšetkým u diosmínu/hesperidínu, oxerutínu a do určitej miery aj pri ginku.

Kľúčové slová: fytofarmaká, venotoniká, pagaštan konský, brusnica čučoriedková, ginko dvojlaločné, cesnak kuchynský, escín, rutín, diosmín, hesperidín, troxerutín, oxerutín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PLANTS AND SUBSTANCES FOR TREATMENT OF PERIPHERAL AND CEREBRAL VASCULAR DISORDERS

Plants and substances of plant origin are also used for the treatment of peripheral and cerebral vascular disorders. Therapeutic effects of following plants are widely used: horse-chestnut (Aesculus hippocastanum), bilberry (Vaccinium myrtillus), ginkgo (Ginkgo biloba) and garlic (Allium sativum). Substances of plant origin which are used are mainly escin and flavonoids (rutin, troxerutin, oxerutin, diosmin and hesperidin). Some of these substances are marketed as authorized drugs, some are available in community pharmacies as dietary supplements. Authorisation of most marketed drugs is based on small scale trials that showed efficacy against subjective symptoms rather than improvement of measurable parameters. Randomized studies with homogeneous data and performed on adequately large numbers of patients have been available particularly for diosmin/hesperidin, oxerutin and to some extent also for ginkgo.

Keywords: plants, venotonics, horse-chestnu, bilberry, ginkgo, garlic, escin, rutin, diosmin, hesperidin, troxerutin, oxerutin