Ambulantná terapia 1/2009

Diferenciálna diagnostika porúch menštruačného cyklu

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUC Alexandra Krištúfková

Poruchy menštruačného cyklu sú pomerne časté a ich etiológia je rozmanitá. Vznikajú v dôsledku anovulácie, organických príčin, endokrinopatií, systémových ochorení, vplyvom niektorých liekov alebo psychiky ženy. Diferenciálna diagnostika príčin nepravidelného menštruačného cyklu je veľmi dôležitá a je potrebné dokonalé poznanie fyziologických regulačných hormónových mechanizmov. Liečba je komplexná. Autori vo svojej práci uvádzajú prehľad diagnostických algoritmov k určeniu správnej príčiny a následnej liečby poruchy menštruačného cyklu.

Kľúčové slová: dysfunkčné krvácanie, anovulačné cykly

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of menstrual disorders/abnormal uterine bleeding

Menstrual disorders/abnormal uterine bleeding are/is relatively frequent and their/its etiology is varied. They result from anovulatory cycles, organic, endocrinological, systemic diseases, under the influence of some drugs or on the psychogenic base. Differential diagnosis of the cause of abnormal uterine bleeding is very important and perfect knowledge of physiologic principles is needed. Treatment is complex. The authors present a view of diagnostic algorithm to diagnose the right cause and subsequent therapy of abnormal uterine bleeding.

Keywords: dysfunctional uterine bleeding, anovulatory cycles