Ambulantná terapia 4/2008

CRP – CENNÝ RADCA V KLINICKEJ PRAXI

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Charakteristickým javom súčasnej medicíny je zavádzanie účinných markerov, ktoré s väčšou alebo menšou spoľahlivosťou predikujú určitú chorobu a priebežne monitorujú úspešnosť použitej liečby. K najčastejším zaužívaným laboratórnym markerom v bežnej klinickej praxi patrí c-reaktívny proteín.

Kľúčové slová: c-reaktívny proteín, proteíny akútnej fázy, kardiovaskulárne ochorenia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CRP – PRECIOUS ADVICER IN CLINICAL PRAXIS

The typical phenomena in present medicine is adopting of effective markers, which allow to predict with more or less reliability certain disease and to monitor result of its treatment. C-reactive protein belongs to the most often used laboratory markers in common clinical praxis.

Keywords: c-reactive protein, acute phase protein, cardiovascular diseases