Ambulantná terapia 1/2007

BOLESTI ZAD

doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Bolesti zad patří mezi jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Řada poruch je funkčních a upraví se po odeznění provokujícího faktoru (nadměrná a jednostranná zátěž páteře, excesivní cvičení, počínající infekční choroba apod.). Projevují se jako prosté bolesti zad (akutní blokády krční a hrudní, lumbalgie). Léčba je farmakologická (paracetamol, NSA, lokální obstřiky) a rehabilitační. Je třeba rozpoznat stavy, které pacienta potenciálně ohrožují (koncepce tzv. „červených praporků“). Dochází-li k dráždění nervových struktur (míšní kořeny, mícha), je třeba ve spolupráci se specialistou vyšetřit příčinu potíží. Alarmující jsou neustupující kruté bolesti zad, recidivující těžké blokády zad, bolesti vyzařující do končetin a prstů, nastupující svalové oslabení včetně poruchy citlivosti, poruchy močení a chůze. K základní morfologické diagnostice patří rentgenové vyšetření páteře. Běžné vyšetření krve a základní vyšetření moče jsou samozřejmostí. Rozsah komprese nervových struktur a její tíži posoudí neurolog a doporučí konzervativní nebo operační léčebný postup. Deprese a úzkost často doprovázejí chronické a recidivující bolesti zad. Význam mají psychosociální faktory.

Kľúčové slová: akutní bolesti zad, funkční poruchy, radikulární syndrom, degenerativní změny páteře, chronické bolesti zad.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť