Ambulantná terapia 1/2007

ANTIDEPRESIVA V LÉČBĚ SEXUÁLNÍCH DYSFUNKCÍ U ŽEN

doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

Autorka podává přehled prací, které sledovaly efekt vybraných antidepresiv v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen. Antidepresiva stimulující sexuální aktivitu (moklobemid, trazodon, bupropion) se osvědčila při léčbě poruch libida a schopnosti sexuálního vzrušení.

Kľúčové slová: sexuální dysfunkce, terapie, antidepresiva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť