Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Statiny a myopatie
    prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. †
    (6/2013, Prehľadové články )
  • Monitorovanie protidoštičkovej liečby
    MUDr. Daniela Kotuličová, MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
    (1/2011, Hlavná téma )