Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Farmakoterapie deprese
    doc. MUDr. Ján Praško, CSc., , MUDr. Hana Prašková
    (5/2006, Prehľadné články )
  • Trombóza a lymfoproliferatívne ochorenia
    doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Andrej Rosík
    (2/2015, Prehľadové články )