Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ NEUROBLASTOMU
    MUDr. Viera Bajčiová, CSc., MUDr. Pavel Mazánek, prof. MUDr. Jaroslav Šterba, PhD.,, doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., doc. RNDr. Renata Veselská, PhD.
    (4/2008, Prehľadové Články )
  • Katameniální pneumotorax – kazuistika
    MUDr. Roman Hasara, MUDr. Jana Kudělková, MUDr. Lenka Reismullerová, MUDr. Adam Peštál, PhD., doc. MUDr. Václav Jedlička, PhD., prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
    (4/2014, Kazuistiky )