Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Možnosti uplatnenia probiotík v onkológii
    prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., doc. MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Vladimír Holec, MUDr. Agáta Holecová, doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., Mgr. Zuzana Adamčíková
    (4/2011, Prehľadové Články )