Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Hemoroidálne ochorenie z pohľadu lekárnika
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
    (2/2015, Aktuálna farmakoterapia )
  • Peptická vredová choroba
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Hedviga Gejdošová
    (1/2015, Aktuálna farmakoterapia )