Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Hyperagregabilita trombocytov v tehotnosti – skúsenosti jedného centra
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD., RNDr. Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, PhD., Katarína Furindová, Bc. Patrícia Mešová, Ivana Nahálková, prof. MUDr. Matej Samoš, PhD., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (3/2023, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • COVID – 19, koagulácia a trombóza
  doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (1/2023, Hlavná téma )
 • Odporúčanie antitrombotickej profylaxie u pacientov s COVID-19 vydané Slovenskou spoločnosťou pre trombózu a hemostázu
  doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA, doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (1/2023, Hlavná téma )
 • Deficit proteínu S v tehotnosti – úvod do problematiky a vlastné skúsenosti
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Nana Niyonzima Norheim, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Jela Ivanková, RNDr. Jana Žolková, PhD., RNDr. Ľubica Vadelová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2022, Pôvodné práce )
 • Tridsiate výročie založenia Kliniky hematológie a transfúziológie v Martine a 8. ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. Ing. Mgr. Bc. Roman Kotlín, Ph.D., MHA, MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Miroslava Drotárová, MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA, MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Monika Brunclíková, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2022, Odborné podujatia )
 • Hemostáza a trombóza opäť hlavnou témou v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Michal Kováčik, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek
  (2/2019, Odborné podujatia )
 • Piaty ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. František Nehaj, prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
  (2-3/2018, Odborné podujatia )
 • Získaná hemofília A
  Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (3-4/2017, Hlavná téma )
 • Štvrté pokračovanie Svetového dňa trombózy v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
  (3-4/2017, Odborné podujatia )
 • Tehotenstvo a poruchy hemostázy
  doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (2/2016, Úvodné slovo )
 • Hemostáza a tehotenské komplikácie
  doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (2/2016, Hlavná téma )
 • Druhý ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
  (2/2015, Odborné podujatia )
 • Rizikové faktory VTE z pohľadu hematológa
  doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (1/2014, Hlavná téma )
 • Povrchová tromboflebitída – diagnostika a liečba. Odporučenia
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., MUDr. Andrej Džupina2, prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.3, doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc.4, prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 5, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 6, prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 7, MUDr. Augustín Mistrík 8, doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof. 9, prof. MUDr. Ján Murín, CSc. 10, prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. 11, doc. MUDr. Ján Staško, CSc. 12, prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc., 13 prof. MUDr. Mária Šimaljaková, CSc. 14
  (Suplement 1/2011/2011, Suplement )