Všeobecné informácie
Prihlásenie možné už iba priamo na mieste v hoteli Saffron vo štvrtok 5. 10. 2023 od 8.00 hod. (platba možná iba v hotovosti).

XXXIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

Termín:

5. október 2023

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
  • Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v onkológii
  • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
Odborný garant:

PhDr. Eva Baďuriková, PhD.

Poplatky:
  • aktívny účastník/ prednášajúci – zdarma
  • člen sekcie sestier pracujúcich v onkológii – 10 €
  • ostatní – 20 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Na základe registrácie je je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity ARS CME v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Potvrdenia sa budú vydávať po skončení podujatia.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Ubytovanie

Ubytovanie prostredníctvom organizátora už nie je možné.

O aktuálnej dostupnosti a cenách sa prosím informujte priamo v hoteli.

rezervacia@hotelsaffron.sk

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Partneri