Všeobecné informácie

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XV. ročník

Termín:

22. - 23. október 2021

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Pod záštitou:

Slovenská neurologická spoločnosť

Odborný garant:

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Poplatky člen SNeS:

vopred – 80 €

na mieste 22. – 23. 10. 2021 – 100 €

online – 2-dňový prístup – 30 €

Poplatky ostatní:

vopred – 100 €

na mieste 22. – 23. 10. 2021 – 150 €

online – 2-dňový prístup – 30 €

Poplatky - zastupca spoločnosti:

online – 2-dňový prístup – 0 €

Na základe registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia. Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Záznam

Záznam podujatia si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/sympozium-praktickej-neurologie-neurologia-pre-prax-xv-rocnik.

Program

Odborný program

Abstrakty podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte: Abstrakty podujatia Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XV. ročník - na stiahnutie

Piatok 22. október 2021

8.30 Registrácia

9.00 – 9.10 Otvorenie podujatia

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

9.10 – 10.20

EXTRAPYRAMÍDOVÉ OCHORENIA

Odborný blok podporený spoločnosťou Desitin

Odborný garant: prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

 • Benetin J.: Sialorrhea – etiopatogenéza a moderná liečba botulotoxínom (20)
 • Kurča E.: Nedopamínergická liečba Parkinsonovej choroby (20)
 • Haň V.: Úloha botulotoxínu pri liečbe spasticity po cievnej mozgovej príhode (20)
 • Diskusia (10)

10.20 – 11.30

ALZHEIMEROVA CHOROBA, SPINÁLNA SVALOVÁ ATROFIA

Odborný blok podporený spoločnosťou Biogen Slovakia s. r. o.

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

 • Turčáni P.: Alzheimerova choroba, súčasnosť a budúcnosť na Slovensku (20)
 • Kolníková M., Viestová K., Balážová P., Okáľová K., Trúsiková E., Lazarová E.: Aktuálny stav starostlivosti o pacientov s SMA na Slovensku (20)
 • Okáľová K. a kol.: SMA nie je len detská diagnóza (20)
 • Diskusia (10)

11.30 – 11.50 Prestávka

11.50 – 13.00

PROGRESIA V MANAŽMENTE SCLEROSIS MULTIPLEX

Odborný blok podporený spoločnosťou Novartis Slovakia s. r. o.

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

 • Donáth V.: Pohľad na SCLEROSIS MULTIPLEX v čase (15)
 • Gdovinová Z., Vitková M.: Je starostlivosť o pacienta s CMP inšpiráciou pre manažment SM? (15)
 • Kováčová S.: Progresívna vysokoúčinná SM liečba v skorých štádiách (15)
 • Szilasiová J.: Sekundárne progresívna SM – nová efektívna terapia (15)
 • Diskusia (10)

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 15.10

MODERNÁ PROFYLAKTICKÁ LIEČBA MIGRÉNY

Odborný blok podporený spoločnosťou Eli Lilly

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

 • Turčáni P.: Úloha CGRP v patogenéze migrény (15)
 • Valkovič P.: Manažment profylaktickej liečby migrény (15)
 • Petrovičová A.: Účinnosť a bezpečnosť anti-CGRP protilátok v profylaxii migrény (15)
 • Klečka L.: Zkušenosti s antiCGRP terapií v ČR (15)
 • Diskusia (10)

15.10 – 16.20

SPEKTRUM OCHORENÍ NEUROMYELITIS OPTICA (NMOSD)

Odborný blok podporený spoločnosťou Roche

Odborný garant: doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

 • Szilasiová J.: Spektrum ochorení NEUROMYELITIS OPTICA (NMOSD) – stále poddiagnostikované ochorenie so závažným priebehom (20)
 • Donáth V.: Možnosti liečby NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDERS (NMOSD) (20)
 • Kantorová E.: Kazuistika pacienta s NMOSD (20)
 • Diskusia (10)

16.20 – 16.40 Prestávka

16.40 – 17.50

BOLESŤ – POVEDZME NIE BOLESTI

Odborný blok podporený spoločnosťou Krka

Odborný garant: MUDr. Tatiana Geistová

 • Geistová T.: Využitie analgetík v liečbe bolesti (15)
 • Buran I.: Vertebrogénne bolesti (15)
 • Donáth V.: Miesto naproxenu v liečbe neurologických ochorení (15)
 • Cibulčík F.: Bolesť a depresia pri diabetickej periférnej neuropatii (15)
 • Diskusia (10)

17.50 – 18.20

NOVINKY V LIEČBE MIGRÉNY

Odborný blok podporený spoločnosťou Teva Pharmaceuticals Slovakia s. r. o.

Odborný garant: MUDr. Monika Záhumenská

 • Záhumenská M.: Praktické zkušenosti s fremanezumabem – kasuistiky (15)
 • Mako M.: Diferenciálna diagnostika bolesti hlavy. Poisťovne a biologická liečba (15)

18.20 – 19.15

VARIA I

Predsedníctvo: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

 • Rektor I.: Vaskulárny parkinsonizmus (15)
 • Grofik M.: Terapeutické využitie magnézia v neurológii (15)

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Wörwag Pharma Slovensko s. r. o.

 • Turčáni P.: Databáza liekov Mediately – aplikácie pre neurológov Mediately (15)
 • Diskusia (10)

19.15 – 19.30

 • Krst novej publikácie z edície Kapitoly modernej neurológie

Podporené spoločnosťou Lundbeck

 • Odovzdanie Ceny A. Picka za rok 2020 – prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Podporené spoločnosťou Lundbeck

20.30 Večera

Sobota 23. október 2021

8.00 Registrácia

8.30 – 9.40

DETSKÁ NEUROLÓGIA

Odborný blok podporený spoločnosťou Biogen Slovakia s. r. o.

Odborný garant: doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

 • Balážová P., Viestová K., Kolníková M.: Nusinersen v liečbe SMA typu I, II, III (20)
 • Trúsiková E., Okáľová K., Králinský K.: Non-5q proximálne spinálne svalové atrofie u detí (20)
 • Surgošová J., Kolníková M.: Nové trendy liečby SM u detí (20)
 • Diskusia (10)

9.40 – 10.50

NEUROPSYCHIATRICKÉ KOMPLIKÁCIE COVID-19 A ICH FARMAKOTERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI

Odborný blok podporený spoločnosťou Gedeon Richter

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

 • Valkovič P.: Post-akútne neuropsychiatrické komplikácie COVID-19 a ich manažment (30)
 • Dragašek J.: Neuropsychiatrické komplikácie COVID-19 z pohľadu psychiatra – čo je dobré vedieť? (30)
 • Diskusia (10)

10.50 – 11.10 Prestávka

11.10 – 12.20

KAZUISTICKÝ BLOK EpiTa3

Odborný blok podporený spoločnosťou UCB

Odborný garant: doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Členovia panelu: Hofericová B., Ramos Rivera G. A., Donáth V.

12.20 – 14.15

VARIA II

Predsedníctvo: doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

 • Donáth V.: Farmakoterapia epilepsie a epileptických záchvatov (15)

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Desitin

 • Donáth V.: Fokálne epilepsie a možnosti liečby eslikarbazepínom (15)

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Medis

 • Maretta M., Gdovinová Z.: Idiopatická intrakraniálna hypertenzia v klinickej praxi (15)
 • Gašpareková V.: Ako môžeme ešte viac znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych udalostí? (15)

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Bayer

 • Šutovský S.: Kognitívne poruchy v ére COVID-19 (15)

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Krka

 • Šutovský S.: Význam biomarkerov v diagnostike skorých štádií Alzheimerovej choroby (15)

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Biogen Slovakia s. r. o.

 • Bauer T.: hATTR – zkratka stále tajemná? (15)

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Pfizer

 • Diskusia (10)

14.15 – 14.30 Diskusia a záver podujatia

14.30 Obed

COVID-19

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli podujatie usporiadať hybridnou formou.

Podujatie bude prebiehať v plnom rozsahu prezenčnou formou v Grandhoteli Praha, Tatranská Lomnica. Budete mať však možnosť sledovať priamy prenos prednášok na stránke https://mudr.online/. Sledovanie online prenosu bude ohodnotené CME kreditmi a dostupné za poplatok.

Podujatie sa uskutoční v režime „KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ (výlučne osoby 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami). Toto opatrenie sa môže zmeniť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica, prípadne v blízkych hoteloch v Tatranskej Lomnici.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri