Všeobecné informácie

Simanov 19. deň detskej chirurgie

Termín:

16. december 2022

Miesto:

Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Organizátor:
  • Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH a Oddelenie detskej neurochirurgie (neurocentrum)
  • Národný ústav detských chorôb v Bratislave
  • Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie
  • Slniečko na ceste, Občianske združenie Detská chirurgia Slovenska
Odborní garanti:
  • doc. MUDr. Jozef Babala PhD. – prednosta Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH
  • doc. MUDr. František Horn, PhD. – Neurocentrum NÚDCH
Poplatky:

bez poplatku

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 6 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

COVID-19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Partneri