Všeobecné informácie

EEG kurz

Termíny:

jarná časť:

20. – 22. marec 2023, teoretická časť - ONLINE live stream

23. – 24. marec 2023, praktické workshopy - BA, BB, MT, KE

jesenná časť:

18. – 19. september 2023, teoretická časť - ONLINE live stream

20. – 22. september 2023, praktické workshopy - BA, BB, MT, KE

Pod záštitou:

Slovenská liga proti epilepsii SNeS SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Miesto konania:

Teoretická časť bude prebiehať ako ONLINE live stream na https://www.mudr.online/ z pracovísk v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach.

Praktické workshopy sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach. Praktické workshopy budú prebiehať osobitne prezenčnou formou v réžii jednotlivých regionálnych pracovísk, pričom termín ich konania bude vopred dohodnutý s vybranými účastníkmi, ktorí na základe účasti získajú certifikát o absolvovaní EEG kurzu pod záštitou SLAE.

Poplatky:

EEG kurz – komplet (teoretická časť + praktické workshopy) – kapacita je naplnená

  • pre členov SLAE 400 EUR
  • pre nečlenov SLAE 450 EUR

EEG kurz – teoretická časť (jar + jeseň)

  • pre členov SLAE 200 EUR
  • pre nečlenov SLAE 250 EUR

EEG kurz – teoretická časť (jeseň)

  • pre členov SLAE 100 EUR
  • pre nečlenov SLAE 150 EUR
Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Live stream

Live stream podujatia EEG kurz (jarná a jesenná časť) môžete po registrácii a úhrade poplatku sledovať v plánovaných termínoch na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/eeg-kurz.

K dispozícii už neskôr nebude verejne dostupná nahrávka teoretickej časti kurzu.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavný partner

Partneri