Via practica 6/2022

Manažment infekcií močových ciest v tehotenstve

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Infekcia močových ciest (IMC) je najčastejšou bakteriálnou infekciou v tehotenstve, pričom 5 – 10 % žien má počas gravidity symptomatickú IMC. IMC sa môže prejaviť ako asymptomatická bakteriúria, akútna cystitída (infekcia močového mechúra) alebo pyelonefritída (infekcia obličiek). Miera bakteriúrie je podobná u tehotných a netehotných žien, avšak gravidné ženy majú väčšiu pravdepodobnosť opakovaných a závažnejších IMC v dôsledku fyziologických zmien v tehotenstve, ktoré predisponujú ženy na retenciu moču a stázu v močovom trakte. V článku je aktuálne hodnotená etiopatogenéza, diagnostika, liečba a prevencia IMC vrátane urosepsy v tehotenstve.

Kľúčové slová: infekcie močových ciest, tehotenstvo, diagnóza, liečba, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of urinary tract infections in pregnancy

Urinary tract infection (UTI) is the most common bacterial infection in pregnancy with 5 – 10 % of women experiencing a symptomatic UTI during pregnancy. UTI may present as asymptomatic bacteriuria, acute cystitis (bladder infection) or pyelonephritis (kidney infection). Rates of bacteriuria are similar between pregnant and non-pregnant women, however, pregnant women are more likely to get recurrent and more severe UTI due to physiological changes in pregnancy that predispose women to urinary retention and stasis in urinary tract. The article currently evaluates the etiopathogenesis, diagnosis, treatment and prevention of UTI, including urosepsis in pregnancy.

Keywords: urinary tract infections, pregnancy, diagnosis, therapy, prevention