Slovenská chirurgia 3/2012

Komplikácie proktokolektómie pri chirurgickej liečbe ulceróznej kolitídy

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., MUDr. Dušan Leško, PhD.

Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou sa stala štandardným postupom pri liečbe ulceróznej kolitídy a familiárnej adenomatóznej polypózy. Operácia obnovuje gastrointestinálnu kontinuitu, umožňuje transanálne vyprázdňovanie čriev a zabraňuje nutnosti trvalej stómie. Hoci je operácia technicky náročná, spojená s nízkou úmrtnosťou, sprevádza ju výskyt skorých a neskorých komplikácií. Výskyt komplikácií je v porovnaní s inými operáciami pomerne vysoký. Tento článok referuje o týchto komplikáciách.

Kľúčové slová: restoratívna proktokolektómia, komplikácie, ileo-pouchanálna anastomóza, ulcerózna kolitída.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of the surgical treatment of ulcerative colitis

Restorative proctocolectomy with ileal-pouchanal anastomosis has become a standard procedure for treating both chronic ulcerative colitis and familial adenomatous polyposis. It restores gastrointestinal continuity, re-establishes transanal defecation and avoids a permanent stoma. Although this technically demanding procedure is associated with low mortality rates, it is frequently accompanied by early and late complications. The incidence of complications after restorative proctocolectomy has been relatively high compared to other abdominal surgery. This article will review these complications.

Keywords: restorative proctocolectomy, complication, ileal-pouchanal anastomosis, ulcerative colitis.