Slovenská chirurgia 1/2013

Inkarcerovaná diafragmálna hernia ako neskorý následok poranenia hrudníka. Kazuistika a prehľad literatúry

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MUDr. Pavol Harbuľák, MUDr. Rastislav Kalanin

Autori popisujú prípad 40-ročného muža s posttraumatickou diafragmálnou herniou, vzniknutou po penetrujúcom poranení ľavej strany hrudníka, prejavujúcou sa náhlou príhodou brušnou, ileóznym stavom. Na základe klinického stavu pacienta a diagnostických vyšetrení bola indikovaná urgentná operácia, počas ktorej bola zistená ľavostranná posttraumatická diafragmálna hernia s inkarceráciou lienálnej flexúry a ľavej časti hrubého čreva. Autori poukazujú na potrebu dôkladného vyšetrenia pacientov pri poranení hrudníka, ktoré môže byť spojené aj s perforáciou bránice. Neskoro rozpoznaná diafragmálna hernia u dospelých sa môže prejavovať gastrointestinálnymi ťažkosťami viac ako respiračnými.

Kľúčové slová: diafragmálna hernia, poranenia hrudníka, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diaphragmatic incarcerated hernia as a later result of chest injury. Case report and review of the literature

Authors present a case of a 40 year-old male with post-traumatic diaphragmatic hernia resulting from a penetration injury of chest. The patient had acute abdominal pain and ileus. Based on clinical examination and diagnostic procedures emergency operation was indicated. During the operation left-sided posttraumatic diaphragmatic hernia with incarceration of left colonic flexure and left colon was found. The authors have mentioned the necessary of careful patient examination after chest injury, which could combine with perforation of diaphragm. In adults later recognized diafragmal hernia could present with gastrointestinal symptoms rather than respiratory symptoms.

Keywords: diaphragmatic hernia, chest injury, diagnosis.