Slovenská chirurgia 2/2013

Chirurgická výzva: retransplantácie obličiek

MUDr. Tatiana Baltesová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Peter Zavacký, MUDr. Štefan Hulík, FEBS, MUDr. Erik Tóth, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

V retrospektívnej analýze nášho súboru pacientov z rokov 1989 – 2010 sme sa zamerali na výskyt chirurgických komplikácií pri retransplantáciách obličiek a porovnanie s výsledkami väčších transplantačných centier za účelom posúdenia chirurgického rizika retransplantácií obličiek v našich podmienkach. Výsledky analýzy nášho súboru retransplantovaných pacientov sú ovplyvnené malým počtom pacientov a krátkodobým sledovaním v pooperačnom období, čo nám neumožňuje robiť zodpovedné závery. Naše výsledky sú však porovnateľné s výsledkami analýz väčších súborov pacientov a naše skúsenosti nás ubezpečujú v tom, že táto metóda je bezpečná aj v našich podmienkach a preto ju odporúčame pacientom po zlyhaní predchádzajúceho štepu.

Kľúčové slová: retransplantácia obličky, chirurgické komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical challenge: kidney retransplantation

In retrospective analysis of our group of patients in years 1989–2010 we focused on occurrence of surgical complications of kidney retransplantations and comparison results to larger transplantcenters in purpose to estimate surgical risks of kidney retransplantations in our conditions. The limitations of our study are small group of patients and short time follow-up, thus we are not able to phrase responsible conclusions. We found our results comparable to larger analyses in world literature and our experience lead us to conclusion that we consider this method safe also in our conditions and we recommend it to patients after previous graft failure.

Keywords: kidney retransplantation, surgical complications.