Psychiatria pre prax 6/2003

Perinatální rizika a hyperkinetický syndrom

MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková

Attention deficit hyperactivity disorder (hyperkinetický syndrom) se podle různých pramenů vyskytuje u 3–10 % dětské populace a u jedné třetiny až jedné poloviny pacientů přetrvává v různých podobách do dospělého věku. Řada studií dokazuje, že se jedná o polygenně podmíněné onemocnění, vznik onemocnění ADHD je však možný i vlivem perinatálních komplikací. Včasná diagnostika a komplexní léčba je možnou prevencí závažné patologie v dospělém věku.

Kľúčové slová: attention deficit hyperactivity disorder, hyperkinetický syndrom, perinatální trauma, hypoxie, neurotransmiterové systémy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Perinatal Riskes And Hyperkinetic Syndroma

Attention deficity hyperaktivity disorder by some resources occurs in 3–10 % of children population and a one third – one half patients of these population continues to adult age in different forms. The study series show that it‘s polygenetic conditioned disorder but the perinatal complications can cause the ADHD. Well – timed diagnostic with complete therapy is the prevention of serious patology in adult age.

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, hyperkinetic syndroma, perinatal trauma, hypoxy, neurotransmitter systems.