Praktické lekárnictvo 2/2019

Rimbaba obyčajná vo fytoterapii migrény

PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.

Migréna je ochorenie, ktoré charakterizujú ataky krátkej, pulzujúcej, unilaterálnej bolesti hlavy so sprievodnými príznakmi. Toto ochorenie v určitej epizóde života spoločensky ochromuje asi desatinu populácie. Pri migréne prevláda farmakologická liečba, no v prípade, že nie je možná, prichádza do úvahy fytoterapia, ktorá ponúka tradičný rastlinný liek: vňať rimbaby obyčajnej. Účinnou zložkou sú partenolidy patriace do skupiny seskviterpénových laktónov, ktoré majú protizápalovú aktivitu, účinok na trombocyty a sú schopné inhibovať väzbu sérotonínu na vlastné receptory. Svoje profylaktické antimigrenózne účinky potvrdila aj vo viacerých klinických štúdiách. Rastlina môže spôsobovať u citlivých jedincov alergie, avšak užívanie drogy je inak bezpečné, vďaka čomu ju Výbor pre rastlinné lieky (člen EMA) ako tradičný rastlinný liek indikuje na profylaxiu migrenóznej bolesti hlavy (po vylúčení vážneho zdravotného stavu lekárom).

Kľúčové slová: rimbaba obyčajná, migréna, partenolidy, bolesť hlavy, Tanacetum parthenium

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Feverfew tops in migraine phytotherapy

Migraine is a disease characterized by the attacks of short, pulsating, unilateral headache with accompanying symptoms. This disease in a certain episode of life paralyzes the circa of a tenth of the population. Treatment is predominantly pharmacological, but if it is not possible, phytotherapy is available, offering a traditional herbal remedy, the feverfew tops. The active ingredients are partenolides, belonging to a group of sesquiterpene lactones, which have anti-inflammatory activity, thrombocyte activity, and possess the ability to inhibit the binding of serotonin to their receptors. Its prophylactic antimigraine effects have been confirmed in several clinical trials, as well. Except for a strong allergic potential, the plant is relatively safe. The Committee for Herbal Medicinal Products (member of EMA) indicate feverfew as a traditional herbal medicine for the prophylaxis of migraine headaches (after serious medical condition exclusion by medical doctor).

Keywords: feverfew, migraine, parthenolide, headaches, Tanacetum parthenium