Praktické lekárnictvo 1/2022

Rastlinné drogy odporúčané Európskou liekovou agentúrou pri ochoreniach kože

Doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

Kožné ochorenia patria medzi najčastejšie zdravotné problémy postihujúce ľudí všetkých vekových kategórií. Okrem štandardnej farmakoterapie sa v liečbe kožných ochorení často a s obľubou používajú aj liečivé rastliny a ich produkty. Výhodou rastlinných extraktov je, že ich účinok na pokožku je komplexný. Vďaka viacerým obsahovým látkam v sebe spájajú rôzne účinky vrátane antibakteriálneho a protizápalového. Zároveň mnohé podporujú aj hojenie rán. Medzi takéto liečivé rastliny patria napríklad rumanček, repík, rebríček, nechtík, ovos, echinacea, orech, hamamel, melaleuka, mäta, šalvia, pamajorán, ľubovník, pŕhľava, fialka a mnohé ďalšie. Rastlinné drogy v súčasnosti odporúčané Európskou liekovou agentúrou na liečbu kožných ochorení sú uvedené v tomto stručnom prehľade.

Kľúčové slová: kožné ochorenia, liečivé rastliny, rastlinné drogy, obsahové látky, EMA

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Herbal drugs recommended by the European Medicines Agency to treat skin diseases

Skin diseases are among the most common health problems affecting people of all ages. In addition to standard pharmacotherapy, medicinal plants and their products are often popularly used to treat skin diseases. The advantage of plant extracts is that their effect on the skin is complex. Thanks to several constituents, these extracts have various activities, including antibacterial and anti-inflammatory. Furthermore, many of them can support wound healing. Such medicinal plants include chamomile, agrimony, yarrow, marigold, oats, echinacea, walnut, witch hazel, melaleuca, mint, sage, oregano, St. John’s wort, nettle, wild pansy and many more. Herbal drugs currently recommended by the European Medicines Agency to treat skin diseases are found in this brief review.

Keywords: skin diseases, medicinal plants, herbal drugs, constituents, EMA