Praktické lekárnictvo 4/2022

Pelargonii radix v liečbe prechladnutia

Doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD., PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.

Koreň muškátu hviezdicovitého je síce droga pôvodom z južnej Afriky, no jej uvedenie na európsky trh siaha už do začiatkov 20. storočia. Vďaka výskumu a klinickému používaniu sa droga Pelargonii radix stala liekopisnou a Výbor pre rastlinné lieky (HMPC) jej schválil monografiu s odporúčaním pre tradičný rastlinný liek na symptomatickú liečbu bežného prechladnutia. Prebiehajúci laboratórny výskum sa zameriava na jej protizápalové, antibakteriálne, antivírusové a imunomodulačné pôsobenie. Klinický výskum hodnotí prínos v liečbe akútnych infekcií dýchacích ciest. Droga má dobrý bezpečnostný profil, bez výskytu závažných nežiaducich účinkov, čím sa stáva vhodnou aj pre detskú populáciu od veku 6 rokov.

Kľúčové slová: Pelargonium sidoides, muškát hviezdicový, Pelargonii radix, koreň muškátu, extrakt EPs® 7630, bežné prechladnutie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pelargonium radix in the treatment of cold

Pelargonium root is a drug that originates in Southern Africa, but its introduction to the European market dates back to the beginning of the 20th century. Thanks to research and clinical use, the herbal drug Pelargonii radix became a part of European Pharmacopoeia, and the Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) approved a monograph recommending it as a traditional herbal medicine for the symptomatic treatment of the common cold. Ongoing laboratory research focuses on its anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, and immunomodulating effects. Clinical research evaluates the benefit in the treatment of acute respiratory tract infections. The drug has a good safety profile without serious adverse effects, which makes it suitable even for children’s population from the age of 6.

Keywords: Pelargonium sidoides, South African geranium, Pelargonii radix, Pelargonium root, extract EPs® 7630, common cold