Praktické lekárnictvo 2-3/2014

Možnosti a riziká farmakoterapie v detskom veku

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Akceptovanie zvláštnosti farmakoterapie v detskom veku pomáha predchádzať nežiaducim účinkom liekov alebo, naopak, zlyhaniu farmakoterapie. Časté používanie liekov off-label spôsobom v pediatrii je spojené so zvýšeným rizikom liečby, pretože neodpovedá zásadám medicíny založenej na dôkazoch. Uvedenie pediatrickej legislatívy do praxe pred 7 rokmi prispieva k zlepšeniu zdravia detí v Európskej únii.

Kľúčové slová: deti, off-label používanie liekov, pediatrická legislatíva, novorodenec, nežiaduce účinky liekov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Opportunities and risks of pharmacotherapy in children

Accepting the special features of pharmacotherapy in childhood helps to prevent adverse drug reactions or conversely failure of therapy. Frequent off-label drug use in pediatric population is associated with an increased risk of treatment because it does not respond to the principles of evidence-based medicine. The regulation on medicinal products for paediatric patients that was introduced into practice 7 years ago allows improving children’s health in the European Union.

Keywords: children, off-label drug use, paediatric regulation, neonate, adverse drug reactions.