Dermatológia pre prax 4/2018

Estetická dermatológia: manažment nespokojného pacienta – prevencia a riešenie následkov

MUDr. Leóna Vraníková, MUDr. Dominika Bašteková, MUDr. Soňa Sárincová, MUDr. Ivana Hrtánková, MUDr. Tomáš Kopal

Aplikácia liečiva a lekárske zákroky z nezdravotnej indikácie (tzn. zákroky v rámci estetickej dermatológie) predstavujú podľa zákona zdravotnú starostlivosť (ide o lekárske výkony vzniknuté na základe indikácie lekára, ktorý za ne nesie zodpovednosť). Komplikácie po nich bývajú len zriedka život ohrozujúce. Ide však o zákroky hradené pacientom významnou sumou. Z toho vyplývajú špecifické situácie, s ktorými sa musí lekár potýkať v prípade pacientovej nespokojnosti. Schopnosť správneho manažmentu pacienta, ktorý je nespokojný, je nevyhnutný predpoklad, aby sa pracovisko vyhlo významným právnym rizikám a riziku poškodenia dobrého mena v podobe neželanej publicity napr. v tlači a na sociálnych sieťach.

Kľúčové slová: komplikácia, estetický zákrok, manažment

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aesthetic dermatology: management of unsatisfied patient – prevention and resolution of consequences

Drug administration to a patient in a non-health indication (aesthetic dermatology treatment procedures) are – according to the law – proper health care procedures (treatment procedures indicated by a physician, carrying the appropriate responsibility). Their complications are only rarely life-threatening. However, they ale often costly, which implies specific problem, the doctor has to face in case of patient´s dissatisfaction. The ability of proper management of unsatisfied patient is a necessary ability helping to avoid unwanted popularity in e.g. press or social networks.

Keywords: complication, aesthetic procedure, management