Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2021

Stručné zásady pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19 na OAIM

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Aktham Yaghi

utori v stručnom prehľade v bodoch predkladajú základné epidemiologické a diagnostické opatrenia. V zhustenej forme uvádzajú viaceré dôležité terapeutické postupy v starostlivosti o kriticky chorých s ochorením COVID-19, ktoré pomáhajú najmä pri zlepšovaní výmeny krvných plynov.

Kľúčové slová: intenzívna medicína, COVID-19, stručné usmernenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Brief guidelines for the diagnosis and treatment of patients with COVID-19 in OAIM

The authors briefly present the basic epidemiological and diagnostic measures in the points. In a condensed form, they list several important therapeutic approaches in the care of critically ill patients with COVID-19, which help in particular to improve blood gas exchange.

Keywords: intensive care medicine, COVID-19, brief guidance