Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2020

Špecifiká transfúznej liečby pri traume u seniorov

MUDr. Anton Turčan, MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., MUDr. Martina Firmentová, MUDr. Martin Trenčan

Odporúčania pre manažment závažnej traumy, zvládnutie krvácania a koagulopatie pri úrazoch boli vytvorené na základe údajov získaných pri liečbe mladších pacientov. Preto je na mieste otázka, či sú protokoly pripravené na základe takto získaných poznatkov (mladšia populácia) adekvátne na používanie aj pri manažmente krvácania a koagulopatie pri traume seniorov. Prehľadový článok upozorňuje na špecifiká transfúznej liečby u geriatrických pacientov. Na základe prehľadu odbornej literatúry stanovuje vhodnú modifikáciu terapeutických postupov pri starostlivosti o seniorov s traumou.

Kľúčové slová: krvné transfúzie, trauma, seniori, masívny transfúzny protokol, koagulopatia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specificity of transfusion therapy in geriatric trauma

Guidelines for management of severe trauma, haemorrhage control and traumatic coagulopathy were done on the basis of data from treatment of younger adults. However there is a question if these types of protocols derived from data of younger adult treatment are appropriate for using on management of bleeding and coagulopathy in geriatric trauma. The objective of this review is to show specificity of transfusion therapy in geriatric patients and, on the basis of recent scientific literature review, suggest treatment guidelines modification for seniors suffered trauma.

Keywords: blood transfusions, trauma, seniors, massive transfusion protocol, coagulopathy