Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2017

Pooperačná nauzea a vracanie: odporúčané postupy v prevencii a liečbe

MUDr. Erika Palenčíková, MUDr. Anton Turčan, MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.

Pooperačná nauzea a vracanie (PONV) je pacientom vnímaná ako najobávanejšia komplikácia perioperačného obdobia. V roku 2014 boli publikované odporúčania na základe najnovších poznatkov a štúdií o pooperačnej nauzee a vracaní, ktoré aktualizujú predchádzajúce odporúčania publikované v rokoch 2003 a 2007. Ich súčasťou je stanovenie rizikových faktorov u dospelých a detí, postupy redukujúce bazálne riziko pre PONV. Obsahujú odporúčania najefektívnejšej antiemetickej monoterapie a kombinované liečebné stratégie na prevenciu PONV, zahŕňajúce aj nefarmakologické postupy. Pri zlyhaní profylaxie odporúčajú postup liečby PONV.

Kľúčové slová: pooperačná nauzea a vracanie (PONV), nauzea a vracanie po prepustení z jednodňovej chirurgie (PDNV), rizikové skóre, antiemetická liečba, multimodálny prístup

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Postoperative nausea and vomiting: recommended approaches for prevention and treatment

Postoperative nausea and vomiting (PONV) and pain are two of the major concerns for patients presenting for surgery. In 2014 were published recent guidelines, which are the most recent data on postoperative nausea and vomiting (PONV) and an update on the 2 previous sets of guidelines published in 2003 and 2007. These guidelines identify patients at risk for PONV in adults and children; recommended approaches for reducing baseline risks for PONV; identify the most effective antiemetic single therapy and combination therapy regimens for PONV prophylaxis, including nonpharmacologic approaches; recommended strategies for treatment of PONV when it occurs.

Keywords: postoperative nausea and vomiting (PONV), postdischarge nausea and vomiting, risk score, antiemetic therapy, multimodal approach