Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2023

Nácvik flexibilnej bronchoskopie anestéziológov a intenzivistov v podmienkach simulátorovej medicíny

MUDr. Matúš Zembjak, MUDr. JUDr. Peter Firment, PhD., MUDr. Judita Capková, PhD., MUDr. Vladimír Hudák, PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Anestéziológovia a intenzivisti sa častokrát dostávajú do vypätých situácií, kedy zvyčajne nemajú dostatok priestoru pre základný nácvik postupov. Z toho dôvodu sme sa zamerali na schopnosť použitia flexibilného bronchoskopu v podmienkach simulátorovej medicíny, spolu so zberom údajov pre ďalšiu analýzu a vyhodnotenie prospešnosti tejto metódy pre lekára v praxi.

Kľúčové slová: bronchoskopia, sťažená intubácia, bronchoalveolárna laváž, simulátory v medicíne

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Flexible bronchoscopy training of anesthesiologists and intensivists in conditions of simulator medicine

Anaesthesiologists and intensivists are often situated in stretched-out situations, where is not usually enough space for the first handson experience. That is why we aimed for competence in using flexible bronchoscopy in conditions of simulation medicine along with collecting data for further analysis and evaluation for its role in doctors’ practice.

Keywords: bronchoscopy, difficult intubation, bronchoalveolar lavage, medical simulation