Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2021

Ivermektín – kazuistika predávkovania pri samoliečbe

MUDr. Štefan Benik, RNDr. Oľga Otrubová, PhD., PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH, MUDr. Štefan Krbila, PhD.

Naďalej pretrvávajúca náročná situácia prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 a ním vyvolaného ochorenia COVID-19 nadmieru zaťažuje veľkú časť zdravotníkov. V atmosfére permanentného vážneho ohrozenia zdravia nie je prekvapením, že ľudia siahajú aj po alternatívnych riešeniach, ako napríklad samoliečba na základe informácií z internetu. Predstavujeme na Slovensku prvý, nám známy zdokumentovaný prípad predávkovania ivermektínom v snahe o vyliečenie z ochorenia COVID-19. Osem dní po potvrdení ochorenia testovaním požila 44-ročná žena v domácom prostredí 150 mg ivermektínu (veterinárny prípravok). Boli zaznamenané príznaky zo strany centrálneho nervového systému (CNS) a gastrointestinálneho systému. Po siedmich dňoch hospitalizácie mohla byť v zlepšenom a stabilizovanom stave prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Kľúčové slová: ivermektín, Covid-19, predávkovanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ivermectin – a case report of overdose in self-medication

The continuing difficult situation of the presence of the SARS-CoV-2 virus and the COVID-19 disease caused by it places an excessive burden on a large number of health professionals. In a permanent atmosphere of health hazard, it is no surprise that people are also reaching for alternative solutions, such as self-medication based on information from the Internet. We present in our knowledge the first documented case in Slovakia of overdose with Ivermectin in an effort to cure COVID-19. Eight days after the disease was confirmed by testing, a 44-year-old woman took 150 mg of ivermectin (a veterinary medicinal product). Symptoms of central nervous and gastrointestinal system have been reported. After seven days of hospitalization, she could be released to outpatient care in an improved and stabilized condition.

Keywords: ivermectin, Covid-19, overdose