Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2016

CVVH – súčasť liečby biventrikulárneho kardiálneho zlyhania

MUDr. Štefan Krbila, PhD., MUDr. Viliam Soboňa

Najzávažnejšie klinické príznaky pri akútnej kardiálnej dekompenzácii sú dané retenciou tekutín a následným objemovým preťažením. V článku sa zaoberáme patofyziologickými mechanizmami rozvoja venóznej kongescie, kardiorenálneho syndrómu, rezistencie na diuretickú liečbu a možnosťami použitia kontinuálnych eliminačných metód pri liečbe akútnej kardiálnej dekompenzácie. Kazuistika pojednáva o úspešnom využití CVVH pri mobilizácii tekutín u pacienta s biventrikulárnym kardiálnym a renálnym zlyhaním na našom pracovisku.

Kľúčové slová: kardiálna dekompenzácia, tekutinové preťaženie, kontinuálne eliminačné metódy, kardiorenálny syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CVVH – part of biventricular heart failure therapy

The potentially most severe clinical signs of acute cardiac decompensation are typically manifested by fluid retention followed by volume overload. This particular paper elaborates the pathophysiological aspect of venous congestion development, cardio-renal syndrome, diuretics resistance and the actual application of continuous elimination methods for acute cardiac decompensation. Further provided case report describes successful application of CVVH at our clinic for fluid mobilization on subject with biventricular cardiac and renal failure.

Keywords: cardiac decompensation, fluid overload, continual elimination methods, cardio-renal syndrome