Všeobecné informácie

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Termín konania:

10. december 2020

Miesto konania:

Bratislava

Organizátori:

SOLEN, s.r.o. forensic.sk KINSTELLAR

Odborný garant a koordinátor podujatia:

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s 5 kreditmi CME.

Kontakt
Organizátor:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre vystavovateľov:

Marek Popaďák, 0902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.