Všeobecné informácie
Online

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Termín konania:

10. december 2020

Organizátori:
 • SOLEN, s.r.o.
 • forensic.sk
 • KINSTELLAR
Odborný garant a koordinátor podujatia:

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Registračný poplatok:

15 €

Poplatok zahŕňa sledovanie live stream podujatia, prístup ku záznamu podujatia a tiež prístup ku záznamu prednášok z minulého ročníka.

Spôsob platby:

Majiteľ účtu: SOLEN, s.r.o.

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK98 0900 0000 0051 7341 7288

Variabilný symbol: 10122020

Poznámka: meno účastníka

(v poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie a priradenie platby)

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Zaregistrovaní účastníci dostanú za sledovanie live streamu podujatia potvrdenie o účasti s 5 kreditmi CME.

Za sledovanie podujatia zo záznamu, už nie je možné získať kredity CME.

Upozornenie:

Live stream podujatia môžu sledovať iba používatelia, ktorí majú aktívny používateľský účet na webových stránkach spoločnosti SOLEN a majú zaplatený registračný poplatok.

Odporúčame Vám ešte pred konaním podujatia overiť prihlásenie na naše stránky, v prípade ak nemáte vytvorený účet registrujte sa prosím na solen.sk

záznam podujatia

Dovoľujeme si Vás informovať, že záznamy prednášok podujatia Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny sú dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/pravne-forenzne-a-ekonomicke-aspekty-mediciny

Program
Časový harmonogram podujatia:

Odborný program

10. december 2020, ONLINE

13.00 Otvorenie podujatia

13.10 – 14.10 Blok 1 – COVID I

 • Baťová Zuzana – Úloha ŠÚKL v čase pandémie
 • Kollár Richard – COVID-19 na Slovensku a vo svete
 • Bražinová Alexandra – Pandémia COVID-19: priebeh, súčasnosť a vyhliadky do najbližšej budúcnosti

Diskusia

14.10 – 14.15 Prestávka

14.15 – 15.15 Blok 2 – COVID II

 • Prostredník Ondrej – Náboženská horlivosť ako faktor pri zvládaní koronakrízy
 • Sabaka Peter – Vedenie zdravotnej dokumentácie a liečba v zmysle medicíny založenej na dôkazoch v čase COVID-19
 • Palkovič Michal – Úlohy patologickej anatómie a súdneho lekárstva v podmienkach pandémie SARS-CoV-2 na Slovensku

Diskusia

15.15 – 15.20 Prestávka

15.20 – 16.20 Blok 3 – COVID III

 • Henčeková Slavomíra – Právny štát v čase pandémie COVID-19
 • Mrázik Lukáš – GDPR: Na čo nezabudnúť v čase COVIDU?
 • Kováč Peter – Pandémia COVID-19 a pracovné právo

Diskusia

16.20 – 16.25 Prestávka

16.25 – 18.00 Blok 4 – VARIA

 • Čentéš Jozef – COVID-19 a trestné právo
 • Meško Dušan – Plagiátorstvo a podvádzanie pri publikovaní
 • Fedorová Katarína – Inovatívne modely úhrady inovatívnej liečby
 • Zoláková Zuzana – Význam mäkkého práva (soft law) a compliance u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • Černák Vladimír – Kultúra spravodlivosti v zdravotníctve – utópia slovenského zdravotníctva?
 • Havran Tomáš – Behaviorálna ekonómia v zdravotníctve (ako malé zmeny prinášajú veľké výsledky)

Diskusia

18.00 Záver podujatia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať