Všeobecné informácie

Pediatria pre prax, 61. pediatrické dni

Termín:

24. – 25. jún 2021

Miesto:

Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava

Pod záštitou:
 • Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Národný ústav detských chorôb v Bratislave
 • Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
 • časopis Pediatria pre prax
Odborný garant:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Poplatky:
 • skorší - do 23. 6. 2021 - 30 €
 • na mieste - 24. 6. 2021 - 50 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Obed a večeru organizátor nezabezpečuje.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Ubytovanie
Pre účastníkov

je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava.

Ceny ubytovania:

 • 1/1 lôžková izba Standard – 120 €
 • 1/2 lôžková izba Standard – 130 €

(zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 16. 6. 2021. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte mailom na Andrej Šutka sutka@solen.sk.

Parkovanie
Cena parkovného:

v hotelovej garáži Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava:

 • 1 hodina - 3,90€
 • celodenné parkovanie (8 hod.) - 15€
Program

Hlavné témy:

 • Choroby štítnej žľazy

 • Ochorenia pečene v detskom veku

 • COVID-19 a prínos slovenských vedcov

 • Mitochondriopatie v pediatrii

 • Štandardné diagnostické a liečebné postupy

 • Zriedkavé ochorenia skeletu

 • Monogénové choroby

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.