Všeobecné informácie
Online

Novinky z ASCO, 13.ročník

Termín:

25. jún 2021

Forma:

ONLINE – live stream

Pod záštitou:
  • Slovenská onkologická spoločnosť
  • Národný onkologický inštitút
Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Koordinátorka podujatia:

MUDr. Mária Rečková, PhD.

Poplatky:

Vstup na online podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program

Hlavné témy:

  • Gastrointestinálne malignity – Štefan Pörsök
  • Gynekologické malignity – Branislav Bystrický
  • Karcinóm pľúc – Peter Beržinec
  • Karcinóm prsníka – Michal Mego
  • Urogenitálne malignity – Michal Chovanec
  • Varia – Klaudia Gočárová
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.