Všeobecné informácie

Networking mladých neurológov

Networking mladých neurológov

Podujatie je určené pre lekárov do 35 rokov. Priestor pre mladých neurológov zoznámiť sa a podeliť sa so svojimi vedomosťami či skúsenosťami. Kapacita podujatia je limitovaná – maximálny počet účastníkov je 40.

Termín konania:

8. – 9. september 2021

Miesto konania:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Pod záštitou:
  • Slovenská neurologická spoločnosť
Odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Registračný poplatok:

20 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Ubytovanie:

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica www.ghpraha.sk.

Ubytovanie je možné rezervovať prostredníctvom organizátora podujatia písomnou formou na Andrej Šutka sutka@solen.sk.

Nepeňažné plnenie:

Doklad o výške nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie bude vydaný na odbornom podujatí. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

COVID-19

Na podujatí budú platiť protipandemické opatrenia podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zmena formy podujatia v súvislosti s epidemiologickou situáciou a nadväzujúcimi opatreniami možná.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.