Všeobecné informácie

Dermatológia pre prax, 5. ročník

Termín:

12. - 13. november 2021

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Odborný garant:

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Poplatky:

Registrácia vopred50 €

Registrácia na mieste 12. – 13. 11. 2021 – 70 €

Online – 2-dňový prístup – 30 €

Na základe registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia. Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Hlavné témy:

 • Akné

 • Alergiológia

 • Dermatohistopatológia

 • Dermatochirurgia

 • Dermatoonkológia

 • Imunodermatológia

 • Infekčné choroby kože

 • Pediatrická dermatológia

 • Venerológia

 • Zápalové choroby kože

 • Medziodborová spolupráca

 • Kazuistiky z praxe

Výzva na aktívnu účasť

V mene programového výboru podujatia, si Vás zároveň dovoľujeme vyzvať k aktívnej účasti na tomto podujatí. V rámci odborného programu je plánovaná tiež posterová sekcia.

Prihláška k aktívnej účasti je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky/postera môžete zaslať tiež mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk.

Možnosť prihlásiť sa ako aktívny účastník máte do 20. októbra 2021.

O zaradení práce do odborného programu budete informovaný emailom alebo telefonicky.

COVID-19

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli podujatie usporiadať hybridnou formou.

Podujatie bude prebiehať v plnom rozsahu prezenčnou formou v Grandhoteli Praha, Tatranská Lomnica. Budete mať však možnosť sledovať priamy prenos prednášok na stránke https://mudr.online/. Sledovanie online prenosu bude ohodnotené CME kreditmi a dostupné za poplatok.

Podujatie sa uskutoční v režime „KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ (výlučne osoby 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami). Toto opatrenie sa môže zmeniť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Ubytovanie

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.