Dôležitá informácia

Vážení lekári, partneri a účastníci,

posledných niekoľko dní sme intenzívne riešili možnosti, ako podujatie zachovať v hoteli v klasickom formáte. Vývoj epidemiologickej situácie i podmienky pre organizovanie hromadných podujatí nás však napokon presvedčili, že dôležitejšie bude chrániť najmä Vás lekárov, využiť moderné technológie a zvoliť inú formu tohto podujatia - Záznamy nahratých prednášok s možnosťou AD testov.

Keďže zmena formy nastáva krátko pred termínom podujatia, vytvorenie kvalitných záznamov potrvá dlhšie a musí zohľadniť aktuálne možnosti všetkých prednášajúcich a prípravu AD testov.

Ako sa k nemu dostanete a všetky podrobnejšie informácie dostanete po registrácii od nás mailom.

Vstup na online podujatie je zdarma.

Všeobecné informácie
Online

Dermatológia pre prax, 4. ročník

Pôvodný termín konania:

13. - 14. november 2020

Dostupnosť online verzie:

30. november 2020 - 30. máj 2021

Organizátor:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Odborný garant:

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Program
Výzva na aktívnu účasť:

V mene programového výboru podujatia, si Vás dovoľujeme pozvať k aktívnej účasti na tomto podujatí. V rámci odborného programu je plánovaná tiež posterová sekcia.

Prihláška k aktívnej účasti je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky/postera tiež môžete zaslať mailom na kongres@solen.sk.

Možnosť prihlásiť sa ako aktívny účastník máte do 15.10.2020.

O zaradení práce do odborného programu budete informovaný emailom alebo telefonicky.

Kontakt
Realizátor:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre vystavovateľov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.